SJF
Spolupráca ATC for MSC.ADAMS s priemyslom

Domáce projekty

PPS Group a.s.
Optimalizácia pracovného zariadenia so Z kinematikou a teleskopického zariadenia so Z a Y kinematikou pre stroj HON 200   >>
Tatravagónka a.s., Poprad
Dynamická analýza nákladného vagóna s podvozkom Y25

Compel Rail a.s. Vrútky
Analýza stability stroja DCM-600 na zemné práce

Way Industry a.s. Krupina
Návrh štruktúry mechanizmu lopaty a minimalizácia síl v čapoch univerzálneho nakladača L 1203VAB Sipox Bánovne nad Bebravou
Určenie dynamického zaťaženia rámu nákladného vozidla CORSO

Transmisie s.r.o. Martin
Dynamická analýza and optimalizácia zavesenia kolies terénneho vozidla ALIGÁTOR


Podpolianske strojárne Detva
Dynamické účinky na zadnú nápravu dvojnápravového sólo autobusu KAROSA

Zahraničné projekty

ŠKODA-AUTO Mlada Boleslav
Model pneumatiky pre simuláciu pojazdu automobilu na 4-kanálovom budiči

Institute of Automotive Engineering at Graz University of Technology
Implementácia modelu pneumatiky TMEasy do prostredia MSC.ADAMS

AUDI AG Neckarsulm a MSC.Software GmbH Mníchov
Analýza únavovej životnosti kľukového hriadeľa založená na simulácii dynamiky viazaných telies s uvažovaním poddajných telies

AVL Rakúsko
Optimalizácia parametrov silentblokov uloženia motora

MAGNA - STEYR Engineering, Graz
Štúdium kinematických charakteristík zavesenia kolesa

© 2009 atc.sjf.stuba.sk

© 2023 atc.sjf.stuba.sk