SJF
Kontakt
Authorized Training Center for MSC.ADAMS at STU Bratislava
Strojnícka fakulta
Slovenská technická univerzita
Nám. slobody 17
812 31 Bratislava
doc. Ing. František Palčák, PhD.
mail: frantisek.palcak@stuba.sk
tel.: +00421 57296 358
tel.: +00421 903 432 037
Ing. Vendelín Hók, PhD.
mail: vendelin.hok@stuba.sk
tel.: +00421 57296 360
atc.sjf.stuba.sk
Mapa   >>

© 2009 atc.sjf.stuba.sk